Η MIGATO βασίζεται σε άρτια εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη, γεμάτα φιλοδοξίες και αφοσίωση που ενισχύουν το κύρος και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας είναι το κλειδί της επιτυχίας. Για το λόγο αυτό η συνεχής εκπαίδευση και η περαιτέρω κατάρτιση αποτελούν παράγοντες μεγάλης σπουδαιότητας για την εταιρεία.

H ΜΙGATO προσφέρει στον καθένα ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε ένα σύγχρονο, φιλόδοξο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, όλοι οι άνθρωποι της MIGATO αποτελούν μέλη μιας πετυχημένης ομάδας. Αν πιστεύετε ότι ταιριάζετε στην ομάδα της MIGATO, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: cv@migato.com

career

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Επιλέξτε την θέση που σας ενδιαφέρει και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
Προσόντα Υποψηφίων:
Επιλέξτε μία θέση για περισσότερες πληροφορίες.
Δεν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες για την επιλεγμένη θέση.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε θέση Υπευθύνου αποθήκης
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. Ι
 • κανότητα επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων και στόχων.
 • Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας.
 • Θετική διάθεση, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ.

Εκπαίδευση/Σπουδές: Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν ανάλογα.

Προσφέρεται ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης.

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε θέση Υπευθύνου καταστήματος λιανικής.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων και στόχων.
 • Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας.
 • Θετική διάθεση, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ.

Εκπαίδευση/Σπουδές: Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν ανάλογα.

Προσφέρεται ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης.

Ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με την εταιρία μας?
Copyright © 2019 Migato.com . All rights reserved.