όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Swipe to the left
όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό
08 Μαρτίου 2020

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία «MIGATO A.E.» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Μονεμβασίας 8, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) με τίτλο: «WOMEN'S DAY contest», στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των ανήλικων διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι η συμμετοχή τους φέρει τη συγκατάθεση των γονέων /κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων / κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στον διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ) και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 08/03/2020 έως και τις 09/03/2020. Συμμετοχές γίνονται δεκτές όλο αυτό το διάστημα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής:

O εκάστοτε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας (α) follow τη σελίδα της MIGATO στο Instagram (https://www.instagram.com/migato/) (β) like το post του διαγωνισμού & (γ) comment με mention (@name) τα αγαπημένα του πρόσωπα. Με την υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση. Στο Facebook o εκαστοτε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό στέλνοντας inbox με το αγαπημένο του σχέδιο από τη νέα συλλογή (https://www.migato.com/el/collection/new-in.html) & β) κάνοντας like το post του διαγωνισμού (γ) comment με mention (@name) τα αγαπημένα του πρόσωπα.  Με την υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση. 

5. Ανάδειξη Νικητή

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές κληρώσεις, στις οποίες θα λαμβάνουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται την επόμενη ημέρα της λήξης του διαγωνισμού, κάτω από την αντίστοιχη δημοσίευση, μέσω της οποίας έλαβαν μέρος.

Οι νικητές, αφού ενημερωθούν κατά τα ανωτέρω σχετικά με την ανάδειξη τους ως νικητές και προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη MIGATO μέσω της σελίδας του στο Instagram & αντίστοιχα στο Facebook. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας & διεύθυνση) σε προσωπικό μήνυμα στη σελίδα της MIGATO στο Instagram & αντίστοιχα στο Facebook, έως και τις 10/3/2020. Οι νικητές θα μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους από τα MIGATO καταστήματα που βρίσκονται στη λίστα https://www.migato.com/el/epistrofes, με την επίδειξη της ταυτότητάς τους, έως τις 14 Μαρτίου 2020.

6. Δώρα Διαγωνισμού

Τα δώρα του διαγωνισμού θα αφορούν είδη υπόδησης MIGATO.

Συγκεκριμένα τα δώρα του διαγωνισμού θα είναι:

-1 σχέδιο από τη νέα S/S 2020 συλλογή της MIGATO.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας σε νούμερο του είδους που έχει κερδίσει ο νικητής, τότε αυτό θα αντικαθιστάται με παρόμοιο είδος ίσης αξίας.

Η Εταιρεία δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των Δώρων. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα. Οι νικητές δε, οφείλουν να συμπεριφέρονται νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

7. Προσωπικά Δεδομένα – Προστασία Προσωπικότητας

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας ΕΔΩ.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από το διαγωνισμό (εφόσον απαιτούνται από τη φύση του διαγωνισμού) και περιλαμβάνουν όνομα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, δίνουν στην MIGATO τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί τους για θέματα σχετικά με την Εταιρεία, όπως ενημερώσεις για τις τρέχουσες ενέργειες, εκπτώσεις, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς.

8. Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της σελίδας της Εταιρείας στο Instagram & στο FACEBOOK, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

Η ευθύνη της MIGATO A.E. περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η MIGATO A.E δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση.

9. Παρατηρήσεις

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

10. Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο e-mail social.media@migato.com

11. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Copyright © 2019 Migato.com . All rights reserved.